شماره صورتجلسه: ۱ 

تاريخ جلسه :

3 /4/91

روز جلسه:   

شنبه

مکان جلسه:

اتاق مدير كل

حاضرين :معاون توانبخشی: / آقای عبدالله عباس آبادی     کارشناسان : / خانم  عصمت شبان /خانم  عزت فنودی/ آقای حسین علیزاده/ خانم سمیه کریم زاده/ خانم معصومه مرجانی /   خانم مهناز کریم پور/ آقاي حسين شجاع

جلسه ای با حضورمدير كل  محترم ، معاونت توانبخشی و کارشناسان حوزه روزشنبه مورخه 3/4/91 در محل اتاق مديركل  برگزار گردید . در این جلسه معاونت توانبخشی و هر یک از کارشناسان به بیان مسائل و مشکلات خود پرداخته و در پایان مديركل جهت  بهتر شدن روند فعاليتها وانتظاراتشان  مواردي را  طرح  و مصوب نمودند .

رديف

شرح مصوبه

مسئول پيگيري

 ۱-

تشكيل بنياد فرزانگان ويژه سالمندان با كمك وپشتيباني شوراي ساماندهي سالمندان استان

کلیه کارشناسان

۲-

 

راه اندازي آژانس معلولين باكمك پارك علم وفناوري –بنياد شهيد – فرمانداري بيرجند – بهزيستي واز مركز علي اكبر كار آغاز شود .

کلیه کارشناسان

 

۳-

 تاسيس وراه اندازي مركز توانبخشي حرفه اي تا هفته دولت با همكاري بخش غير دولتي

کلیه کارشناسان

 

۴-

تاسيس وراه اندازي مركز كودكان اتيسم در مركز استان باهمكاري بخش غير دولتي

کلیه کارشناسان

 

۵-

پيگيري قانون جامع حمايت از حقوق معلولين

کلیه کارشناسان

 

۶-

گسترش وتوسعه برنامه ی CBR

کلیه کارشناسان

 

۷-

ارائه آمار واقعي و دقيق از فعاليتها وطرحهاوجامعه هدف تحت پوشش

 کلیه کارشناسان

۸-

واگذاري امور به بخش غير دولتي با نظارت كارشناسان بهزيستي

کلیه کارشناسان

۹-

گسترش مراكز روزانه با شرط عدم پرداخت يارانه  

کلیه کارشناسان

۱۰-

پيگيري امور مناسب سازي باتوجه به جديت وپيگيريهايي كه از سوي شوراي مناسب سازي استان ومعاون محترم عمراني استانداري انجام مي شود ونياز جامعه هدف به دسترسي به امكانات   

کلیه کارشناسان

 

۱۱-

مقرر گردید کارشناسان نهایت سعی خود را در نداشتن تاخیر و تعجیل بعمل آورند .

کلیه کارشناسان

 

۱۲--

مقرر گردید کارشناسان هر گونه انتقاد و پیشنهاد خود را به معاونت توانبخشی ارائه نمایند. 

کلیه کارشناسان

۱۳-

مقرر گردید کارشناسان از کلیت فعالیتهای یکدیگر آگاه باشند . 

کلیه کارشناسان

+ نوشته شده توسط حوزه معاونت توانبخشی خراسان جنوبی در سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 8:55 |


Powered By
BLOGFA.COM


l